ÁRATUGA REYNSLA

Virkjun ehf er alhliða verktakafyrirtæki með áratuga reynslu sem tekur að sér allar stærðir og gerðir verkefna. Fyrirtækið hefur á s.l árum byggt tugþúsundir fermetra í skrifstofu, verslunar og iðnaðarhúsnæði sem aðalverktaki auk fjölda viðhalds og nýbygginga verkefna í öllum iðngreinum.

Virkjun ehf byggir á miklum vinnuvéla, bíla og verkfærakosti auk öflugs og reynslumikils hóps iðnaðarmanna s.s pípara, rafvirkja, múrara, málara, smiða, blikkara osfrv.

Virkjun ehf hefur gæðavottun frá Samtökum Iðnaðarins og hefur það ávallt að leiðarljósi að skila gæðafrágangi á tilsettum tíma svo heildarkostnaður viðskiptavina haldist ávallt í lágmarki.

Dæmi um þjónustu Virkjunar:

 • Nýbyggingar
 • Málun
 • Raflagnir
 • Flísalagnir
 • Nýlagnir
 • Sprinkler kerfi
 • Snjóbræðsla
 • Skólplagnir
 • Gaslagnir
 • Almennt viðhald sumarhúsa og fyrirtækja
 • Forhitarar og hitakútar
 • Rotþrær
 • … og fleira

Markmið Virkjunnar

Við leggjum mikinn metnað í allar stærðir og gerðir verka með gæði og samkeppnishæf verð að leiðarljósi.
Secure your financial future with our swift and efficient Finchoice loan process.